Flat Grills & Tacos

Chicken, Pumpkin & Pesto

Flat Grill

19.50

Chicken, Bacon & Camembert

Flat Grill

19.50

Garden Veggie Flat Grill

19.50

Popcorn Shrimp Tacos

19.50

Beef Brisket Tacos

19.50